Seksjonsfelling av vanskelige trær

Seksjonsfelling av trær som står nært bygg

Hvis treet ikke kan felles rett ned, benytter vi klatreteknikker for å ta ned treet i seksjoner. Klatreteknikker og seksjonesfelling benyttes ofte hvis treet står nær bygg eller store grener henger over bygg eller annen konstruksjon. Vi bruker også klatreteknikker og seksjonsfelling hvis området rundt treet er opparbeidet med bed eller lignende. Tretoppen Service AS er ansvarsforsikret for kr. 10 millioner.

Telefonnummer:

(+47) 990 25 091

Facebook:

Instagram:

Org nr.

928 634 639 MVA.