Presentasjon
 

Seksjonsfelling av furu i hage. Mye opparbeidet areal vi måtte ta hensyn til

Seksjonsfelling av stort lindetre, nært bygg og med veranda bygget rundt treet.

Trefelling, felling av stor gran på hyttetun.

Trefelling, felling og stubbefres etter stor thuja.

Trefelling, seksjonsfelling av bjørk nær hus og over opparbeidet uteområde.

Terrengrydding

Trefelling, felling og oppdeling av store osper

Trefelling, felling og stubbefres av kirsebærtre

Stubbefres

Telefonnummer:

(+47) 990 25 091

Facebook:

Instagram:

Org nr:

928 634 639 MVA